Vážení tenisoví přátelé, kamarádi,

loňskou tenisovou sezónu zásadním způsobem poznamenala protiepidemiologická opatření, přesto jsme je společně v rámci nařízení vlády respektovali a soudím, že jsme si tenisu užili mírou vrchovatou.

Bohužel nám nouzový stav neumožnil v listopadu uskutečnit naplánovanou členskou schůzi - valnou hromadu tenisového klubu, která měla zvolit nového předsedu a členy výkonného výboru Tenisového klubu Bruntál. Po zítřejším ukončení nouzového stavu, umožní-li to epidemická situace, svolám do konce června členskou schůzi - valnou hromadu, která si nový výbor pro příští tříleté období opět řádně zvolí.

 Ubezpečuji Vás však, že výkonný výbor řádně zajišťoval ve vyhlášeném nouzovém stavu především nezbytné administrativní a technické činnosti, kterými bylo např. zazimování tenisového areálu, správné vyúčtování přijatých finančních dotací, podání nových žádostí o dotace pro rok 2021, úhradu faktur za objednané energie, služby, mzdy a zákonné odvody. V současnosti připravujeme tenisové kurty pro novou tenisovou sezónu 2021. Počasí nám zatím příliš nepřálo a předpověď na příští týden není rovněž nikterak optimistická.

Přesto si dovoluji Vám připomenout úhradu členských příspěvků tenisovému klubu pro rok 2021, které zůstávají ve stejné výši tak, jak je schválila členská schůze v roce 2019, viz.webové stránky tenisového klubu www.tkbruntal.cz 

Pokyny k úhradě členských příspěvků na rok 2021

Současně žádám rodiče dětí Tenisové školičky z předchozích let, aby v případě zájmu o trénování jejich dětí
v tenisové sezóně 2021 aktivně oslovili trenéry svých dětí s návrhem vzájemné dohody o trénování. 

Koordinaci tréninků společně s trenéry je pověřen vedoucí trenér tenisového klubu a člen výkonného výboru pan Libor Kutra.

Přeji Vám jen to dobré, pevné zdraví a na společná setkávání na tenisových kurtech v tomto roce se těší a v dokonalé úctě znamenám

 

Petr Novotný 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.