Vážené tenistky, vážení tenisté,

opětovně Vás zvu dne 17. června 2021 v 18:00 hodin (čtvrtek) na Valnou hromadu spolku, která se uskuteční ve vnitřních prostorách tenisového areálu - klubovně tenisového areálu na adrese Mlýnská 1546/8, 792 01 Bruntál.

V souladu s mimořádnými zákonnými opatřeními, vydanými Ministerstvem zdravotnictví, které nařizují zajištění následujících protiepidemických opatření, je pro osobní účast na Valné hromadě TKB, z. s. ve vnitřních prostorách klubovny nezbytné:

 • mít nasazený respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) dle příslušných norem např. FFP2 či KN 95, které brání šíření kapének,
 • na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.

Pro vstup osob na valnou hromadu je vyžadováno mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, aby se člen/ka Tenisového klubu Bruntál, z. s. při prezentaci prokázal/a že:

 1. že absolvoval/a nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. že absolvoval/a nejdéle před 72 hodinami POC (antigenní) test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. že byl/a očkován/a proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem potvrzení, že u očkování uplynulo:
 1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 2. od aplikace první dávky očkovací látky nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka nebo
 3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

 

 1. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní příslušná doba izolace a od prvního pozitivního testu neuběhlo více než 180 dní, nebo
 2. osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test, který je určen pro sebetestování, povolený MZ s negativním výsledkem,
 3. osoba doloží potvrzení od zaměstnavatele, ze školy, nebo čestným prohlášením, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem.

Pevně věřím, že i přes tato mimořádná opatření se setkáme v co největším počtu a společně zhodnotíme loňskou mimořádnou tenisovou sezónu 2020.

Za Výkonný výbor Tenisového klubu Bruntál, s pozdravem a v úctě.

Petr Novotný

předseda

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.