Základní tréninkové a hygienické podmínky provozu Tenisové školičky 2020 pořádané TK Bruntál od 18. 5. 2020 do odvolání.

Docházka do Tenisové školičky v období koronavirové epidemie od 18. 5. 2020 do odvolání je zcela dobrovolná a bude realizovaná prostřednictvím vytvořených homogenních tréninkových skupin. Je založena veskrze na nepovinném principu. Doporučuji tudíž, aby zákonní zástupci zvážili všechny rizikové faktory, pokud dítě či členové společné domácnosti patří do rizikové skupiny, a rozhodli tak o účasti svého syna/svojí dcery na tréninkových aktivitách s tímto vědomím.

Všichni účastníci tenisového tréninku, včetně doprovodu, budou do příchodu na kurty mít na obličeji roušku. Současně je trénující svěřenec povinen dodržovat stanovená hygienická a tréninková pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce, je důvodem k vyřazení dítěte z tréninkové skupiny.

Rodiče před nástupem na trénink předkládají příslušnému trenérovi písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, apod.).

Hygienické i organizační podmínky pro tenisový trénink skupin se mohou průběžně měnit na základě rozhodnutí Vlády ČR v nouzovém stavu či na základě rozhodnutí MZ či MŠMT ČR.

 • Dezinfekce rukou – žáci si pomocí trenéra dezinfikují ruce dezinfekčním prostředkem (děti nikdy samostatně nemanipulují s rozprašovací nádobkou s dezinfekcí):
  • Před zahájením tréninku
  • Při návratu z toalet
  • Po skončení tréninku
 • Dezinfekce společně používaných tréninkových sportovních pomůcek:
  • Po skončení tréninku každé skupiny příslušný trenér provede dezinfekci používaných tréninkových pomůcek (madla košů na tenisové míčky, sběrné plastové podavače míčů, vytyčovacích kuželů, značek, pomocných míčů, madel švihadel apod.).
 • Rodičům je doporučováno, aby dětem přibalili krém na ruce. Dezinfekční prostředky jsou totiž na bázi alkoholu, takže vysušují kůži.
 • Tréninkové skupiny:
  • Jsou neměnné, děti se nepřesouvají mezi skupinami.
  • Jsou pod dohledem trenéra po celou dobu pobytu na tenisovém kurtu.
  • Každá tréninková skupina má svou evidenci tréninkové docházky. Evidenci docházky vede příslušný trenér v seznamu svých svěřenců.
 • Při podezření na nemoc:
  • Rodiče rozhodně neposílají své děti na trénink.
  • Trenér neprodleně kontaktuje rodiče.
  • Rodiče si přebírají žáka

Není umožněn vstup do souvisejících vnitřních prostorů tenisového areálu, především však  nelze vstupovat do šaten a sprch klubovnys výjimkou používání WC za podmínky, aby záchody vždy využívala pouze jedna osoba.

 

Mgr. Petr Novotný v.r.              

předseda Tenisového klubu Mlýnský 8, Bruntál

 V Bruntále dne 14. 5. 2020                                              

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.