Vážené tenistky, vážení tenisté,

v souladu se stanovami Tenisového klubu  Bruntál, z.s. a na základě rozhodnutí Výkonného výboru Tenisového klubu Bruntál ze dne 10. 3. 2022, svolávám na den 22. dubna 2022 v 18:00 hodin (pátek) Valnou hromadu spolku (viz. příloha), která se uskuteční v klubovně tenisového areálu na adrese Bruntál, Mlýnská 1546/8.

Tímto vás všechny žádám o zaslání zpětné informace jestli se budete moci jednání zúčastnit (v což pevně věříme), ať můžeme co nejpřesněji naplánovat a objednat tradiční občerstvení.

Současně vás odkazuji na informace k úhradě členských příspěvků pro tenisovou sezónu 2022 o jejichž úhradu vás tímto žádám, přičemž určitě nezapomeňte vyplnit registrační formulář pro rok 2022.

Těším se na setkání s vámi, příjemnou viděnou i slyšenou.

Za Výkonný výbor Tenisového klubu Bruntál, s pozdravem a v úctě

Petr Novotný

předseda
 

Potvrzení účasti na Valné hromadě spolku

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů zadaných do formuláře za účelem reakce provozovatele webu na odeslanou zprávu.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.