Svolání členské schůze.

Předseda spolku Tenisový klub Bruntál, z. s., IČ: 26988372 se sídlem Mlýnská 1546/8, 792 01 Bruntál, na základě usnesení Výkonného výboru TK ze dne 20. 11. 2022 a dle usnesení z členské schůze ze dne 22. 4. 2022
svolává

na den 25. listopadu 2022 v 18:00 hodin (pátek) Valnou hromadu spolku, která proběhne v klubovně tenisového areálu na adrese
Bruntál, Mlýnská 1546/8, a to s tímto programem:

 01. Zahájení členské schůze.
 02. Volba návrhové a mandátové komise.
 03. Schválení programu členské schůze.
 04. Zpráva předsedy klubu o činnosti Tenisového klubu Bruntál v roce 2022.
 05. Zpráva o tréninkové činnosti mládeže a výsledcích závodních družstev 2022.
 07. Informace o organizaci tréninkové a soutěžní činnosti dětí a mládeže v roce 2022
 08. Zpráva o průběžném čerpání rozpočtu v roce 2022.
 9. Zpráva revizní komise.
10. Návrh členských příspěvků a poplatků pro rok 2023.
11. Diskuse.
12. Závěr.

V Bruntále dne 20. 10. 2022
Mgr. Petr Novotný v. r.
předseda
Tenisový klub Bruntál, z. s.

Potvrzení účasti na Valné hromadě spolku

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů zadaných do formuláře za účelem reakce provozovatele webu na odeslanou zprávu.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.