ZMĚNY V HYGIENICKÝCH PODMÍNKÁCH OD 11. 5. 2020

ZMĚNY V PROVOZU TKB JSOU VYZNAČENY ČERVENĚ A TUČNĚ.

Vážené tenistky, vážení tenisté, milí přátelé,

I nadále se budeme v areálu TKB pohybovat v principu přenesené odpovědnosti za ochranu zdraví na jednotlivce a jeho rodinu. 

Je nezbytné si uvědomit, že v oblasti amatérského sportu, tedy i v případě pohybu v celém areálu Tenisového klubu Bruntál,  je i nadále povoleno sportování bez roušky pouze na venkovních sportovištích, tudíž tenisových kurtech.

Pro sportování v tenisovém areálu platí pro všechny členy TK Bruntál i veřejnost následující hygienické podmínky:

 •  minimálně do 25. 5. 2020 platí tyto základní principy: 
  • přijď s rouškou až na kurt,
  • dodržuj minimální vzdálenost od ostatních 2 metry,
  • zahraj si partnerem dvouhru, uprav kurt, opět si nasaď roušku,
  • rozhodně nevstupuj, byť s rouškou, za panem správcem do jeho zázemí
  • opusť bezprostředně po hře tenisové dvorce, ať na nich není více než 100 sportujících :-)
 • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos a ústa), které brání šíření kapének je povinné v celém areálu TK Bruntáls výjimkou vlastní hry na tenisovém kurtu, kdy jsou sportující osoby odděleny od jiných osob (u nás plotem) a při hře od sebe zachovávají odstup nejméně 2 metry, což u nás v podstatě v této fázi umožňuje hrát dvouhra, čtyřhru i smíšenou čtyřhru.
 • při hře a rovněž v celém tenisovém areálu je tedy nezbytné zachovávat sociální odstup nejméně 2 metry, vyvarovat se osobního kontaktu včetně nahrazení společenského podání rukou před hrou a po hře jiným, hygienicky bezpečným způsobem.
 • po nezbytné úpravě povrchu tenisového kurtu jsou hráči povinni provést dezinfekci úchopových madel hrabla pomocí správcem připraveného dezinfekčního roztoku (ideální je ovšem použít vlastní rukavice).
 • není povolen vstup do souvisejících vnitřních prostorů tenisového areálu, především nelze vstupovat do šaten, sprcha klubovny, s výjimkou používání WC za podmínky, aby záchody vždy využívala pouze jedna osoba. Pro používání sociálního zařízení platí správcem zajišťovaná zvýšená hygienická opatření, kterými jsou především zejména dezinfekce rukou, a také míst, kterých se běžně dotýkají ruce (splachovadlo klozetů, kohoutky umyvadel, nádobky s tekutým mýdlem, kliky veškerých dveří z venku i zevnitř, vypínačů, apod.
 • od 11. 5. 2020 jsou tyto podmínky změněny na přítomnost 100 osob v areálu tenisového klubu a bude moci být zahájen rovněž trénink mládeže v rámci Tenisovým klubem Bruntál organizované Tenisové školičky 2020, přičemž je zcela nezbytné, aby rodiče zvážili účast svých dětí na sportovním tréninku především vzhledem bezpečnosti dětí i trenérů a k následnému kontaktu dětí s prarodiči např. ve vícegeneračních domácnostech.
 •  návrat k normálnímu využívání areálu tenisového areálu je zcela v rukou vlády na základě následného vývoje šíření koronavirové nákazy na území České republiky.

 

Výkonný výbor TK Bruntál schválil návrh na možné odložení plateb členských příspěvků bez sankce jejich zvýšení, nejpozději do 31.5.2020, neboť situace je letos opravdu hodně nepřehledná, avšak s dlouhodobě platným pravidlem: 

" Nemáš zaplaceno, nerezervuješ kurt, nehraješ".

 

Za Výkonný výbor TK Bruntál

Petr Novotný

předseda TK Bruntál

V Bruntále dne 11.5.2020

                                                              

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.