ZMĚNY V HYGIENICKÝCH PODMÍNKÁCH TKB OD 25. 5. 2020

Vážené tenistky, vážení tenisté, milí přátelé,

v normálním předkoronavirovém stavu ještě stále nejsme, ale k významnému posunu přece jenom v našem tenisovém areálu i vnitřním zázemí od pondělí 25. 5. 2020 dochází.

I nadále se budeme v areálu TKB pohybovat v principu přenesené odpovědnosti za ochranu zdraví na jednotlivce a jeho rodinu. 

Pro sportování v tenisovém areálu platí pro všechny členy TK Bruntál i veřejnost tyto následující hygienické podmínky:

Minimálně do odvolání platí při pohybu v areálu tyto základní principy: 

  • dodržuj minimální sociální vzdálenost od ostatních 2 metry,
  • rozhodně nevstupuj, byť s rouškou, za panem správcem do jeho zázemí,
  • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos a ústa), které brání v šíření kapének, je povinné ve všech vnitřních prostorách budovy TK Bruntál a přítomné osoby zachovávají vzájemný sociální odstup nejméně 2 metry.
  • v celém tenisovém areálu je tedy stále nezbytné zachovávat sociální odstup nejméně 2 metry, vyvarovat se osobního kontaktu včetně nahrazení společenského podání rukou před hrou a po hře jiným, hygienicky bezpečným i společensky přijatelným způsobem.
  • po nezbytné úpravě povrchu tenisového kurtu jsou hráči povinni provést dezinfekci úchopových madel hrabla pomocí správcem připraveného dezinfekčního roztoku (ideální je ovšem použít vlastní rukavice).
  • od pondělí 25. 5. 2020 lze s rouškou vstupovat do šaten, sprch, klubovny i používat WC stále však za podmínky, aby záchody vždy v přítomném okamžiku využívala pouze jedna osoba. Současně vás vyzýváme, abyste se ve vnitřních prostorách klubového zázemí zdržovali pouze po dobu nezbytně nutnou!!! Pro používání veškerého vnitřního zázemí zařízení platí stále správcem zajišťovaná zvýšená hygienická opatření. Jsou jimi především zajištění rozprašovačů s dezinfekčním roztokem na ošetření rukou členů i veřejnosti v šatnách a i nadále průběžná dezinfekce míst, kterých se běžně dotýkají ruce (splachovadlo klozetů, kohoutky umyvadel, nádobky s tekutým mýdlem, kliky veškerých dveří z venku i zevnitř, vypínačů, pomůcek používaných trenéry tenisové školičky apod.

Návrat k využívání areálu tenisového klubu bez jakýchkoliv omezení je zcela v rukou vlády na základě následného vývoje ústupu koronavirové nákazy na území České republiky.

Přejeme všem sportujícím pěknou hru.

Za Výkonný výbor TK Bruntál

Petr Novotný v.r.

předseda TK Bruntál

V Bruntále dne 25. 5. 2020

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.