Ceník

Ceník služeb

Pronájem kurtu 200,- Kč / 75 min. Kurty č. 1 - 5
Pronájem kurtu v pracovní dny do 14.00 hod. 100,- Kč / 75 min. Kurty č. 1 - 5
Pronájem minikurtu 0,- Kč / 75 min. Kurt č. 6 - dětský minikurt

Elektronická permanentka malá

Elektronická permanentka velká

1400,- Kč 

2600,- Kč

Umožňuje nečlenům rezervace kurtů v internetovém rezervačním systému. Kurtovné se odečítá automaticky po rezervaci z ceny permanentky.

Zapůjčení nahrávacího stroje pro člena klubu

Zapůjčení nahrávacího stroje pro nečlena klubu

0,- Kč / 75 min.

400,- Kč / 75 min.

Siboasi SS-4015
Vyplétání tenisových a badmintonových raket  Ceny u správce areálu TKB František Přikryl tel. 603490123 spravce@tkbruntal.cz
Zapůjčení klubovny TK Bruntál  1000,- Kč / květen až září Povinný souhlas členů výboru TK Bruntál

Poplatky

Nový člen - vstupní poplatek 500,- Kč členem TKB se může stát osoba starší 18-ti let
Členský příspěvek (platba do 30.4. ) 2500,- Kč platba v řádném termínu
Členský příspěvek (platba po 30.4. ) 3000,- Kč týká se pouze členů, kteří neuhradili poplatek v řádně stanoveném termínu do 30.4.
Závodní hráči do 18 let na soupisce TK Bruntál 1500,- Kč  
Trénink dětí a mládeže 2x týdně 1800,- Kč platba před nástupem na 1.trénink

Trénink dětí a mládeže 1x týdně

1300,- Kč platba před nástupem na 1.trénink
Malá skříňka 150,- Kč skříňku přiděluje správce
Velká skříňka 180,- Kč skříňku přiděluje správce

Poznámka: nový člen platí alikvotní část členských příspěvků.

Pokyny k uhrazení příspěvků:

Poplatky je možno uhradit pouze převodem na účet TK Bruntál.

  • Účet klubu: 86-7068570247/0100
  • Konstantní symbol: 0308
  • Variabilní symbol: prvních šest čísel rodného čísla
  • Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení osoby, za kterou je platba provedena
  • Vyplnění  registračního formuláře s případným doplněním rozpisu platby v poznámce formuláře [např. 500 (vstupní poplatek) + 2500 (členský poplatek) + 180 (velká skříňka) = 3180,-Kč]

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting