Pravidla rezervačního systému

Přístup do rezervačního systému.

Registrace uživatele:

Přístup do rezervačního systému je zajištěn prostřednictvím administrátora TKB administrator@tkbruntal.cz nebo správce areálu následovně:

Člen:

Nečlen:

Přístup zřídí vzdáleně administrátor TKB po splnění následujících podmínek:

 • převod hotovosti 1400,- Kč (malá perm.) nebo 2600,- Kč (velká perm.) na č.ú. 86-7068570247/0100
 • poznámka pro příjemce: "Permanentka - Příjmení"
 • pro kontrolu provedené platby a Vaší registraci do rezervačního systému vyplňte tento formulář

Po připsání platby na klubový účet a doručení formuláře Vám administrátor pošle emailem informace k přihlášení do systému.

  Rozdělení uživatelů do skupin:

  • Člen: člen klubu TK Bruntál
  • Nečlen: registrovaný nečlen s permanentkou
  • Školička: člen školičky TK Bruntál
  • Trenér: registrovaní trenéři klubu s právem objednat trénink

  Rezervace kurtů pro nečleny bez permanentky:

  je umožněna pouze prostřednictvím správce areálu TKB


  Nastavení práv skupin v rezervačním systému:

  Člen

  1. Skupině Člen systém omezuje rezervaci na jednu hrací jednotku denně. Po odehrání rezervované hrací jednotky se tato hrací jednotka uvolňuje pro novou rezervaci.
  2. Skupině Člen systém omezuje rezervaci na dvě hrací jednotky dopředu týdně. Po odehrání rezervované hrací jednotky se tato hrací jednotka uvolňuje pro novou rezervaci.
  3. Při rezervaci systém vyžaduje uvedení typu hry (dvouhra, čtyřhra). Typ hry “Trénink“ je určen pouze pro trenéry TKB.
  4. Podle zvoleného typu hry systém požaduje uvedení jména spoluhráče/spoluhráčů na které systém uplatní pravidla z bodu 1 a 2. V případě, že spoluhráč není členem klubu, uvede se jako host a jeho jméno se napíše do poznámky. Po nebo před odehráním zápasu nečlen uhradí poměrnou část pronájmu kurtu správci TKB. Zneužívání položky “Host“ pro rezervací kurtu členům TKB a tím obcházení bodu 1 a 2 bude řešeno vymazáním rezervace nebo blokací vstupu do systému.
  5. Zrušení rezervace uživatelem je možné nejpozději 1 hodinu předem. Po tomto termínu může být požadováno zaplacení pronájmu kurtů.

  Nečlen

  1. Skupině Nečlen systém umožňuje rezervaci jen s platnou permanentkou.
  2. Skupině Nečlen systém omezuje rezervaci na jednu hrací jednotku denně. Po odehrání rezervované hrací jednotky se tato hrací jednotka uvolňuje pro novou rezervaci.
  3. Skupině Nečlen systém omezuje rezervaci na dvě hrací jednotky dopředu týdně. Po odehrání rezervované hrací jednotky se tato hrací jednotka uvolňuje pro novou rezervaci.
  4. Při rezervaci systém vyžaduje uvedení typu hry (dvouhra, čtyřhra). Typ hry “Trénink“ je určen pouze pro trenéry TKB.
  5. Podle zvoleného typu hry systém požaduje uvedení jména spoluhráče/spoluhráčů na které systém uplatní pravidla z bodu 1 a 2. Pokud jsou uvedení spoluhráči členy TKB, může být uplatněn nečlenem požadavek na vrácení poměrné části za pronájem kurtu s členem TKB u správce TKB. V případě, že spoluhráč není členem klubu, uvede se spoluhráč jako host.
  6. Zrušení rezervace nečlenem je možné nejpozději 1 hodinu předem. Pokud uživatel zruší rezervaci po limitu, nebude mu vrácena odečtená hodnota.

  Školička

  1. Skupině Školička systém umožňuje rezervaci na kurt č. 1 - 5 v čase od 6:30 do 15,15 hod. včetně. Rezervace kurtu mini č. 6 je bez omezení.
  2. Členové školičky si můžou rezervovat kurt č. 1 - 5 v čase od 16:30 do 21:30 pouze prostřednictvím správce TKB a to až po 15:15 hod.
  3. Systém omezuje rezervaci na jednu hrací jednotku denně. Po odehrání rezervované hrací jednotky se tato hrací jednotka uvolňuje pro novou rezervaci.
  4. Systém omezuje rezervaci na dvě hrací jednotky dopředu týdně. Po odehrání rezervované hrací jednotky se tato hrací jednotka uvolňuje pro novou rezervaci.
  5. Při rezervaci systém vyžaduje uvedení typu hry (dvouhra, čtyřhra). Typ hry “Trénink“ je určen pouze pro trenéry TKB.
  6. Podle zvoleného typu hry systém požaduje uvedení jména spoluhráče/spoluhráčů na které systém uplatní pravidla z bodu 1 a 2. V případě, že spoluhráč není členem klubu, uvede se jako host a jeho jméno se napíše do poznámky. Po nebo před odehráním zápasu nečlen uhradí poměrnou část pronájmu kurtu správci TKB. Zneužívání položky “Host“ pro rezervací kurtu členům TKB a tím obcházení bodu 1 a 2 bude řešeno vymazáním rezervace nebo blokací vstupu do systému.
  7. Zrušení rezervace uživatelem je možné nejpozději 1 hodinu předem. Po tomto termínu může být požadováno zaplacení pronájmu kurtů.
  8. Členové školičky starší 15 -ti let můžou požádat VV TK Bruntál o přeřazení ze skupiny "Školička" do skupiny "Školička +" pro získání práv rezervace kurtu po čase 16:30 hodin v rezervačním systému.

  Trenér

  1. Při rezervaci systém vyžaduje uvedení typu hry “Klubový trénink“ nebo “Soukromý trénink“ , který je určen pouze pro trenéry TKB.

  Klubový trénink:

   • slouží pro rezervaci klubových tréninků
   • nemá omezení v počtech rezervací pro trenéra
   • nemá povinnost ani provolbu pro uvádění jmen trénovaných hráčů
   • na trénované hráče není uplatňována restrikce systému (např. počet hracích jednotek …)

  Soukromý trénink:

   • slouží pro rezervaci soukromých tréninků
   • nemá omezení v počtech rezervací pro trenéra
   • povinnost vyplnit jméno trénovaného ze seznamu uživatelů
   • na trénované hráče je uplatňována restrikce systému (např. počet hracích jednotek atd.)
  1. Využití rezervace typu Klubový nebo Soukromý trénink mají právo užívat trenéři, kteří mají s TKB uzavřenu smlouvu a v daném roce trénují alespoň jednu skupinu dětí a mládeže do 18 -ti let a pro ostatní tréninkovou činnost se členy TKB za těchto podmínek:
   • blokace kurtů č. 1, 2 a 3 ve všední dny od 6:30 do 15,15 hod. včetně
   • blokace kutru č. 4 ve všední dny od 6:30 do 16,30 hod. včetně
   • blokace kurtu č. 5 a 6 bez omezení
   • blokace kurtů č. 1, 2, 3 a 4 o víkendech a ve svátcích bez omezení
  2. Zrušení rezervace trenérem je možné nejpozději 1 hodinu předem. Po tomto termínu může být požadováno zaplacení pronájmu kurtů.

  inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.