Členské poplatky

Jaké jsou členské poplatky TK Bruntál, z.s.

 • Nový člen - vstupní poplatek : 500,- Kč (členem TKB se může stát osoba starší 18-ti let)
 • Členský příspěvek (platba do 30.4. ) : 2500,- Kč
 • Členský příspěvek (platba po 30.4. ) : 3000,- Kč (týká se pouze členů, kteří neuhradili poplatek v řádně stanoveném termínu do 30.4.)
 • Závodní hráči do 18 let na soupisce TK Bruntál : 1500,- Kč
 • Trénink dětí a mládeže 2x týdně: 1800,- Kč (platba před nástupem na 1.trénink)
 • Trénink dětí a mládeže 1x týdně: 1300,- Kč (platba před nástupem na 1.trénink)
 • Malá skřínka 150,-Kč/rok
 • Velká skříňka 180,-/rok

Poznámka: nový člen platí alikvotní část členských příspěvků.

Jak mám uhradit členské poplatky?

Odpověď:

Poplatky je možno uhradit pouze převodem na účet TK Bruntál.

 • Účet klubu: 86-7068570247/0100
 • Konstantní symbol: 0308
 • Variabilní symbol: prvních šest čísel rodného čísla
 • Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení osoby, za kterou je platba provedena
 • Vyplnění registračního formuláře s případným doplněním rozpisu platby v poznámce formuláře [např. 500 (vstupní poplatek) + 2500 (členský poplatek) + 180 (velká skříňka) = 3180,-Kč]

Existuje nějaká možnost sníženého členského poplatku (tzv. odložené členství).

Odpověď:
Roční členský příspěvek není poplatkem za hru. Jedná se o příspěvek na podporu činnosti klubu. Z těchto důvodů nemá klub zavedeno tzv. odložené členství nebo snížené členské poplatky.

Zranil jsem se v průběhu tenisové sezóny. Může mi být vrácena část členských příspěvků?

Odpověď:
Zranění není důvodem k vrácení členských příspěvků. Členský příspěvek není poplatkem za hru. Jedná se o příspěvek na podporu činnosti klubu. Za tuto podporu pak může člen využít např. trenéra, hru zdarma a on-line rezervaci kurtů.

Co se stane, když člen neuhradí členský poplatek?

Odpověď:
Pokud člen nereaguje ani na opětovnou výzvu k zaplacení členských poplatků, zanikne mu členství v Tenisovém klubu Bruntál, z.s.

Neuhrazením členských poplatků jsem přišel o členství v klubu. Mám zájem o obnovení členství. Musím znovu platit registrační poplatek člena 500,- Kč.

Odpověď:
Ano. Musíte podat novou žádost o členství a v případě jejího schválení také uhradit všechny poplatky spojené s členstvím.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting