Provozní řád

 • Zákaz kouření v celém areálu TKB, s výjimkou místa k tomu vyhrazenému (u schodů za budovou).
 • Nekuřte prosím v žádné z místností klubu.
 • Do budovy klubu nevstupujte ve znečištěné obuvi, zvláště pak do místností s dřevěnou podlahou.
 • Použité oblečení a ručníky nerozvěšujte po skříňkách a věšácích.
 • Plastové obaly od nápojů ukládejte stlačené do kontejneru u skladu antuky.
 • Ve sprchách a na toaletách se chovejte civilizovaně, neplýtvejte vodou.
 • Neničte obložení stěn šaten.
 • Zbytečně nesviťte a nezapínejte topení.
 • V prostorách budovy neukládejte věci nesouvisející s činností klubu.
 • První patro budovy nepoužívejte jako sušárnu.
 • Zamkněte budovu a dvorce, jste-li posledními návštěvníky klubu.
 • Informujte správce o zpozorovaných závadách nebo nedostatcích.
 • Respektujte právo ostatních členů klubu používat zařízení klubu.
 • Při běžném provozu vstupujte do klubovny z vestibulu přes čistící zónu.
 • Při turnajích a mistrovských utkáních slouží vestibul jako řídící středisko, ke vstupu do klubovny používejte přímý vstup z chodníku.
 • Vnitřní nábytek prosím nevynášejte ven, nepřesunujte stoly, trvale umístěné na terase.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.