Podmínky členství

Jak zařadit dítě do tréninkového programu dětí a mládeže Tenisového klubu Bruntál, z.s. ?

Odpověď:
O přijetí nového člena do Tréninkového programu dětí a mládeže rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné žádosti. K podání žádosti využijte elektronický formulář. O výsledku žádosti budete informováni emailem. Pokud bude Vaše žádost schválena, vyplňte prosím registrační formulář Registrace do tréninkového programu dětí a mládeže TKB.

Chtěl bych se stát řádným členem Tenisového klubu Bruntál, z.s. s hlasovacím právem. Jak mám postupovat?

Odpověď:

Podmínkou je dovršení 18-ti let. O přijetí za řádného člena s hlasovacím právem rozhoduje dle stanov výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. K podání žádosti využijte elektronický formulář. O výsledku žádosti budete informováni emailem. Pokud bude Vaše žádost schválena, vyplňte prosím registrační formulář - Registrace člena Tenisového klubu Bruntál, z.s.

Dovršil jsem 18 –ti let, byl jsem členem tréninkového programu dětí a mládeže Tenisového klubu Bruntál, z.s. a nyní se chci stát jeho řádným členem s hlasovacím právem. Jak mám postupovat?

Odpověď:

O přijetí za řádného člena rozhoduje dle stanov výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. K podání žádosti využijte elektronický formulář. O výsledku žádosti budete informováni emailem. Pokud bude Vaše žádost schválena, vyplňte prosím registrační formulář - Registrace člena Tenisového klubu Bruntál, z.s.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting