Podmínky členství

Jak zařadit dítě do tréninkového programu dětí a mládeže Tenisového klubu Bruntál, z.s. ?

Odpověď:
O přijetí nového člena do Tréninkového programu dětí a mládeže rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné žádosti. K podání žádosti využijte elektronický formulář. O výsledku žádosti budete informováni emailem. Pokud bude Vaše žádost schválena, vyplňte prosím registrační formulář Registrace do tréninkového programu dětí a mládeže TKB.

Chtěl bych se stát řádným členem Tenisového klubu Bruntál, z.s. s hlasovacím právem. Jak mám postupovat?

Odpověď:

Podmínkou je dovršení 18-ti let. O přijetí za řádného člena s hlasovacím právem rozhoduje dle stanov výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. K podání žádosti využijte elektronický formulář. O výsledku žádosti budete informováni emailem. Pokud bude Vaše žádost schválena, vyplňte prosím registrační formulář - Registrace člena Tenisového klubu Bruntál, z.s.

Dovršil jsem 18 –ti let, byl jsem závodním hráčem Tenisového klubu Bruntál, z.s. a nyní se chci stát jeho řádným členem s hlasovacím právem. Jak mám postupovat?

Odpověď:

O přijetí za řádného člena rozhoduje dle stanov výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. K podání žádosti využijte elektronický formulář. O výsledku žádosti budete informováni emailem. Pokud bude Vaše žádost schválena, vyplňte prosím registrační formulář - Registrace člena Tenisového klubu Bruntál, z.s.

Vstupní poplatek:

  • Nový člen - vstupní poplatek : 500,- Kč (členem TKB se může stát osoba starší 18-ti let)
  • Nový člen reprezentující oddíl minimálně 3 roky na soupisce TK Bruntál při 1. vstupu sleva 50%.
  • Nový člen reprezentující oddíl minimálně 6 let na soupisce TK Bruntál při 1. vstupu zdarma.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.