Registrace člena TKB staršího 18-ti let pro rok 2024

Po splnění podmínek členství, úhradou členského příspěvku a vyplněním níže přiloženého e-formuláře se stáváte platným členem Tenisového klubu Bruntál, z. s. v tenisové sezóně r. 2024. Evidence členů tenisového klubu je nezbytnou podmínkou jejich úrazového pojištění v případě úrazu a rovněž je vyžadována při žádostech klubu téměř ve všech vyhlašovaných dotačních titulech (např. MŠMT ČR, MSK, ČTS apod.). V ceně této platby je zahrnuta úhrada provozních nákladů tenisového klubu (antuka, voda, el.energie), údržba areálu, používání veškerého zázemí TK Bruntál a možnost využívání tenisových kurtů a rezervačního systému v průběhu celé tenisové sezóny (květen – říjen) v souladu s herním řádem. Člen stvrzuje správnost veškerých níže uvedených údajů a dává svůj souhlas Tenisovému klubu Bruntál, z. s., aby zpracovával a evidoval osobní údaje a osobní citlivé údaje, včetně rodného čísla, ve smyslu všech ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR). Svůj souhlas člen poskytuje pro účely vedení nezbytné dokumentace Tenisového klubu Bruntál, z. s. v rámci evidence členské základny u České unie sportu a evidenci členů při podávaných žádostech o dotace na činnost našeho tenisového klubu. Jiným institucím či pro komerční účely nesmí a nebude tato dokumentace poskytnuta a bude archivována po dobu tenisové sezóny. Člen rovněž souhlasí se zveřejňováním jmen a fotografií v propagačních materiálech tenisového klubu včetně jeho internetových stránek. Člen rovněž stvrzuje, že byl poučen o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodu.

Registrace člena TKB staršího 18-ti let

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů zadaných do formuláře za účelem reakce provozovatele webu na odeslanou zprávu.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting