Vážené tenistky, vážení tenisté,

osobně vás všechny v souladu se stanovami Tenisového klubu Bruntál, z.s. a na základě rozhodnutí Výkonného výboru Tenisového klubu Bruntál z.s. ze dne 5. 3. 2024 svolávám na den 26. dubna 2024 v 18:00 hodin (pátek) na VOLEBNÍ Členskou schůzi spolku (viz. příloha), která se uskuteční v klubovně tenisového areálu na adrese Bruntál, Mlýnská 1546/8. 

Vedle volby členů Výkonného výboru Tenisového klubu Bruntál z.s. budeme jednat rovněž o Výkonným výborem TK Bruntál z.s. navržených změnách Stanov Tenisového klubu Bruntál, z.s., a to ve dvou bodech.

V bodě 2.7. Stanov navrhuje nové znění: "Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů s hlasem rozhodujícím. V případě, že pokud deset minut po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů s hlasem rozhodujícím, je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných."

V bodě 3.2. Stanov navrhuje nové znění: "Výkonný výbor má pět členů. Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán TK. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je tříleté."

Za potvrzení své účasti Vám budu vděčný.

Těším se na setkání s vámi, příjemnou viděnou i slyšenou.

Za Výkonný výbor Tenisového klubu Bruntál z.s. s pozdravem a v úctě 

Petr Novotný

předseda Tenisového klubu Bruntál z.s.

Přílohy:

Svolání členské schůze

Stanovy TK Bruntál - návrh

Potvrzení účasti na Valné hromadě spolku

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů zadaných do formuláře za účelem reakce provozovatele webu na odeslanou zprávu.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.